Logopedene hos Bragernes Logopedi tilbyr behandling for afasi, kognitive kommunikasjonsvansker, dysartri, taleapraksi, språk- og talevansker, dysfagi, stemmevansker, lese- og skrivevansker, stamming og løpsk tale. Vi tar imot klienter på våre kontorer i Drammen, men vi reiser også ut til barnehager, skoler og hjem. Området vi betjener er Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Svelvik og Sande. Vi har også noen klienter i Larvik. I tillegg har noen av logopedene mulighet for videobehandling.

Vi tilbyr behandling individuelt eller i grupper, for eksempel afasigrupper og r-grupper.

Ved behov samarbeider vi med psykolog Andreas Leine With.

En liten ordliste:

  • Afasi: Språkvansker som har oppstått etter sykdom eller skade i hjernen.
  • Dysartri: Talevansker som følge av sykdom eller skade i hjernen.
  • Taleapraksi og dyspraksi: Vansker med å utføre viljestyrte bevegelser i taleorganene.
  • Språkvansker: Utviklingsmessige vansker med flere aspekter med språket, ofte relatert til forsinket språkutvikling.
  • Talevansker: Vansker med å uttale språklyder.
  • Dysfagi: Spise- og svelgevansker.
  • Stemmevansker: Redusert funksjon i stemmen for eksempel etter en operasjon eller som følge av feilbruk og slitasje.
  • Stamming: Ufrivillige talebrudd, gjentakelser, repetisjoner og blokkeringer i pust og tale.
  • Løpsk tale: En rytmeforstyrrelse i talen, «sluking» av lyder og uregelmessig flyt.
  • Dysleksi: Spesifikke lese- og skrivevansker.