Mange av dem som har behov for logoped kan få stønad fra Helfo/Folketrygden til gratis behandling hos logoped. Har du en diagnose relatert til språk, tale, stemme eller svelging, ta kontakt med fastlegen og få en henvisning til logoped. Be fastlegen skrive diagnosen din og begrunne hvorfor logopedisk undersøkelse og behandling er nødvendig.

Henvisningen tas med til logopeden, som ordner refusjonen med Helfo. Du trenger ikke å legge ut for timen.

Vi følger Helfos takster også for privatpersoner som ikke oppfyller kravene til stønad fra Helfo.

Per 25.6.2023 er takstene som følger:

  • Undersøkelse 90 min: 1907 kr
  • Behandling i 45 min: 913 kr
  • Behandling i 60 min: 1218 kr
  • Møte per påbegynte 30 min: 468 kr
  • Faglig råd og veiledning via fysisk fremmøte, telefon eller video av pårørende eller personell som følger opp pasient, per 15 min: 306 kr

Avtalte timer som er avbestilt senere enn 24 timer før, vil bli fakturert pasienten direkte, 50% av Helfos takst. Ikke møtt til behandling uten å gi beskjed vil faktureres pasienten i sin helhet. Det gjelder også dersom du har fått innvilget behandling via Helfo. Dette fordi Helfo ikke dekker dette.

Takster og regelverk omtales ytterligere ved å følge følgende lenke: Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos logoped og audiopedagog

For bestilling av time, ta kontakt med oss.