Vi er en gjeng engasjerte logopeder som tar imot barn, ungdom og voksne til behandling. Behandlingen foregår på kontoret, i barnehager, skoler, på institusjon eller i klientens hjem. Tjenestene leveres for personer i boende bl.a i Drammen, Lier, Sande, Holmestrand, Øvre Eiker, Modum, Sandefjord og Larvik. Dessuten tilbyr vi behandling på video (telelogopedi) når det er hensiktsmessig.

Siden 2019 har vi hatt kontorer i Nedre Storgate 22 sentralt i Drammen.

Alle logopeder hos oss har mønsteravtale med Helfo og er medlem av Norsk Logopedlag. Klikk på navnet for å kontakte vedkommende:

Bragernes logopedi

Maren Sofie Johansen

Maren er spesialpedagog og logoped med master i spesialpedagogikk fordypning logopedi, Universitetet i Oslo fra 2013.
Maren har også en bachelor i friluftsliv, natur og kulturveileder.
Hun har hatt privat praksis siden 2019 og har jobbet som logoped i Svelvik PPT før hun begynte å jobbe med eget foretak. Maren er spesielt opptatt av hvordan pustemønsteret henger sammen med stemmekvalitet. Hun er også veldig interessert i afasi og Parkinson.


Eli Lesteberg With

Eli er spesialpedagog og logoped med master i spesialpedagogikk fordypning logopedi, Universitetet i Oslo 2010. Bachelor i språk, fordypning lingvistikk 2007.
Eli har jobbet som logoped i Nedre Eiker PPT og som logoped i Kongsberg kommune. Hun har hatt privat praksis siden 2015 i Drammen. Hun lager og selger språkmateriell gjennom Elis Idébank. Eli er spesielt interessert i språklydvansker hos barn og forebygging og behandling av stamming.


Silje Lind

Silje er utdannet vernepleier, spesialpedagog og logoped. Hun fullførte sin master i spesialpedagogikk med fordypning logopedi, Universitetet i Oslo i 2019. Silje har jobbet som kommunal logoped i Kongsberg i 3 år og i LogopediLab AS i 1 år. Hun startet privat praksis i 2022. Silje er spesielt interessert i afasi hos voksne og språkvansker hos barn, og er veldig opptatt at behandlingen skal være meningsfull og relevant for klienten.


Therese Espegard

Therese er spesialpedagog og logoped med master i spesialpedagogikk fordypning logopedi fra 2012. Therese har flere års erfaring som logoped i PP-tjenesten, og har hatt egen praksis siden 2014. Hun jobber med klienter i bl.a. Drammen, Lier og Sande.

Therese har spesielt engasjert seg innenfor stammebehandling, og har etterutdannet seg i flere behandlingsformer, blant annet Lidcombe og Mini Kids. Hun er også sertifisert i Talk Tools nivå 1 og 2 for kartlegging og behandling av munnmotorikk.


Tina Amoli

Tina fullførte sin master i logopedi ved Universitetet i Bergen i 2020. Hun har en bachelor i psykologi i bunn og er spesielt interessert i afasi og Parkinson. Tina jobber med både voksne og barn.

Tina har hatt et ett års vikariat ved Drammen Helsehus og jobbet over et år i Logopedi Lab AS. Hun startet privat praksis i 2023 og er svært opptatt av å skreddersy behandlingen til hver enkelt klient.

Hun jobber med klienter i bl.a. Viken og Vestfold. I tillegg har hun klienter over video.