Det er ikke lenger slik at man må få et skriftlig avslag hos kommunen hvis man trenger logopedhjelp, og deretter vente på lang behandling hos Helfo.

Har du en diagnose innenfor språk-/talevansker, kan du få logopedbehandlingen dekket av Helfo, dersom kommunen ikke har et tilbud. Du trenger en henvisning fra lege som spesifiserer diagnosen og behov for logoped.

Du trenger altså ikke lenger godkjenning fra Helfo før oppstart hos logopeden. Ta med henvisningen til logopeden og logopeden kan vurdere om behandlingen dekkes. Bragernes logopedi tar foreløpig ikke imot henvisninger digitalt, så be om å få henvisningen med deg.

NB: Det er ikke alle fastleger som kjenner til de nye reglene, siden det er relativt nytt at henvisningen skal sendes direkte til den privatpraktiserende logopeden.

Ta kontakt med oss for spørsmål.