Hva gjør en logoped?

En logoped har kompetanse på språk, tale, stemme og svelging, og har spesiell kunnskap om hvordan man forebygger, utreder og behandler språk-, tale- og svelgvansker. Logopeder jobber med mennesker i alle aldere. Du finner logopeder i barnehage og skole, PP-tjeneste, i voksenopplæring og ressursteam i kommunen, på sykehus, rehabilitering, kompetansesentre eller i privat praksis.

Vi tilbyr logopedhjelp for:

Barn og unge

Vi kan hjelpe barnet ditt med kommunikasjonen, enten det er tidlig språkutvikling eller stamming som oppstår i småbarnsalderen. Vi jobber med språk og uttale, stamming, løpsk tale og stemmevansker hos barn og ungdom.

Voksne

Vi tilbyr voksne hjelp med kommunikasjonen etter hjerneskade, for eksempel ved afasi og taleapraksi. Vi tilbyr også behandling for PPA (primær progressiv afasi). Vi behandler stemmevansker, uttalevansker og svelgvansker hos voksne.